Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Úřad > Seznam úředně oprávněných osob

 

Kolik čipů máš, tolikrát jsi člověkem

 
 
 

V závěrečné části našeho seriálu, který se věnuje možnostem využití technologie RFID v dokladech, se zaměříme na konkrétní příklady identifikačních dokladů, které jsou ve světě používány a obsahují čip RFID. Množství dokladů, kde je technologie RFID již používána, je překvapivě velké a stále se objevují nové nápady, v jakých dokladech lze čipy použít. Co byste např. říkali dokladu, na kterém budou propojeny vaše identifikační, pracovní a lékařské záznamy? Tak daleko zatím vývoj nedošel, ale první krok byl v tomto směru již učiněn.


Z pohledu občana České republiky jsou bezpochyby nejaktuálnější ukázkou zavádění čipů RFID do identifikačních dokladů nové cestovní doklady, tzv. e-pasy, které jsou vydávány od 1. září 2006. Povinnost zavést cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a RFID čipem obsahujícím biometrické údaje držitele pasu vyplývá pro všechny členské země Evropské unie z Nařízení Rady ES, které bylo přijato v roce 2004 a týká se všech cestovních dokladů s platností delší než 12 měsíců. Nové cestovní doklady měly být podle nařízení Rady ES vydávány nejpozději od konce srpna roku 2006, některé státy ale zahájily vydávání nových cestovních dokladů dříve, např. Německo začalo již 1. listopadu 2005.

Zavádění nových cestovních dokladů v zemích EU bylo vyvoláno potřebou zamezit možnosti falšovat cestovní doklady, argumentovalo se i bojem proti terorismu a dalším druhům trestné činnosti. Není proto pravda, že zavedení cestovních pasů s biometrickými údaji pro občany ČR bylo vyvoláno tlakem ze strany USA. Ty totiž požadují doklady se strojově čitelnou zónou a čipem, obsahujícím biometrické údaje, pouze pro země, s nimiž udržují bezvízový styk. Pro Českou republiku se tedy v této oblasti nic nemění. Přesto je novým cestovním dokladům věnována nejen u nás ale i v zahraničí velká pozornost. Diskutují se čtyři zásadní otázky:

• zavádění biometrických údajů do cestovních dokladů je první krok, objevují se snahy zavádět tyto údaje i do dalších dokladů, především identifikačních průkazů;
• zavádění biometrických údajů do cestovních dokladů dětí nemá do určitého věku smysl, neboť je nelze využít pro identifikaci;
• objevuje se možnost, že budou vytvářeny rozsáhlé databáze biometrických údajů občanů EU ve třetích zemích;
• bylo prokázáno, že data na RFID čipu lze kopírovat a při využití automatických odbavovacích mechanismů na letištích tak lze obejít všechny bezpečnostní bariéry.

Dalším příkladem zavádění technologie RFID do identifikačních dokladů v zemích EU je ambiciózní, ale také mimořádně kontroverzní plán britského ministerského předsedy T. Blaira na zavedení identifikačních průkazů, které by obsahovaly RFID čip s uloženými biometrickými údaji (otisk prstu a snímek oční duhovky). Plán měl být původně realizován v roce 2008, ale kvůli vysoké finanční a technologické náročnosti celého projektu se v současnosti objevují úvahy o odložení celého plánu či jeho omezení pouze na cizí státní příslušníky (imigranty). Již dnes se ale mezi britskými politiky objevují úvahy, že by údaje, shromážděné v národní databázi biometrických údajů, mohly být sdíleny s komerčním sektorem. Tím by se významně snížily náklady státu na zavádění celého systému a navíc by to umožnilo bojovat v podstatně širším měřítku se zločinem. Bankomaty by totiž mohly být vybaveny snímačem oční duhovky, aby byla policie upozorněna okamžitě poté, co by hledaná osoba použila bankomat. Automobily by mohly být odemykány pomocí otisku prstu, aby se tak znesnadnily krádeže vozu či řízení osobám, které mají soudně nařízený zákaz řízení. Celý projekt však provázejí velké problémy a jako nejreálnější se v tuto chvíli jeví možnost, že bude uveden do provozu v podstatně omezenější podobě pouze v prostředí imigrantů. Velká Británie již také testovala možnost snímání otisku prstů u dětí imigrantů od věku 5 let.

Vedle Velké Británie se objevují i další země, kde se diskutuje nebo dokonce již dochází k zavádění biometrických údajů do identifikačních průkazů. Pravděpodobně nejdále v tomto směru zašly Spojené státy americké, kde již na podzim roku 2006 začala výměna federálních zaměstnaneckých identifikačních průkazů. Tyto průkazy obsahují RFID čip, na němž je povinně uložen otisk prstu a dále na základě rozhodnutí každé konkrétní federální agentury i snímek oční sítnice nebo jiný biometrický údaj. Do budoucna se uvažuje o možnosti podstatně rozšířit množství informací obsažených na čipu. Výměna federálních zaměstnaneckých průkazů, která zasáhne cca 10 milionů osob, je však pouze první krok. Následovat bude velmi pravděpodobně výměna řidičských průkazů, které musí být podle nového federálního zákona Real ID Act přepracovány. Tato výměna průkazů již zasáhne stovky milionů lidí. Ochránci občanských práv v USA argumentují, že tyto postupné kroky vytvoří v případě úspěšného zavádění do praxe tlak na další rozšíření celého systému, což ve svém důsledku povede k vytvoření národního identifikačního systému, který bude založen na biometrických údajích. Protože na nových průkazech bude umístěn RFID čip, objevují se navíc úvahy o tom, že by nové průkazy mohly posléze vedle identifikačních údajů obsahovat i lékařské záznamy, pracovní hodnocení zaměstnance a další údaje, což silně znepokojuje ochránce občanských práv v USA.


Pokud se již smíříme s tím, že jsou biometrické údaje v našich dokladech nutností, objevuje se další obava. Jak bude zajištěno, že biometrické údaje držitele příslušného dokladu nebudou bez jeho vědomí a především jeho souhlasu uchovávány v databázi země / instituce, které musel doklad předložit (např. při hraniční kontrole)? Nejčastěji se připomínají Spojené státy, které sice trvají na biometrických údajích v cestovních dokladech občanů zemí, které chtějí udržet s USA bezvízový styk, ale dosud nezaručily, že nebudou údaje shromažďovat a vytvářet tak mimořádně rozsáhlou databázi. EU vede v tomto směru s USA jednání, ale prozatím k dohodě nedošlo. Podobná situace ale může nastat v řadě dalších zemí. Občané budou svůj cestovní doklad předkládat na hraničním přechodu a s postupným šířením metody biometrické identifikace lze předpokládat, že s pomocí čtecího zařízení budou přečteny i údaje uložené na RFID čipu v pase. Jakou budou mít jejich držitelé jistotu, že údaje nebudou při tomto procesu uloženy do zvláštní databáze? Prakticky nulovou... V tuto chvíli proto musí začít jednat orgány Evropské unie a pomocí mezinárodních dohod o ochraně osobních údajů prosadit bezpečí soukromí svých občanů.

[Jan Folda]
Leden 2007


zdroje:


http://www.iure.org

http://www.epic.org

http://www.statewatch.org


EU might fingerprint children even before 12 years old

http://www.edri.org/edrigram/number4.15/fingerprint


EU trying to push biometrics on national ID cards

http://www.edri.org/edrigram/number4.15/euidcards


UK ID card scheme heading to failure

http://www.edri.org/edrigram/number4.14/idcardsuk


Cloning an electronic passport

http://www.edri.org/edrigram/number4.16/epassport


National ID Cards and Real ID Act

http://www.epic.org/privacy/id_cards


HINSLIFF, Gaby. Brown to let shops share ID card data. The Observer [online]. 2006 [cit. 2006-08-06]. Dostupný z WWW: http://www.guardian.co.uk/idcards/story/0,,1838364,00.html


HUDSON, Audrey. Radio chips leave visa data unsecured. The Washington Times [online]. 2006 [cit. 2006-08-22]. Dostupný z WWW: http://www.washtimes.com/national/20060821-104435-6433r.htm


EU states will be free to fingerprint children from day one of their life as soon as it is technologically possible

http://www.statewatch.org/news/2006/jul/08fingerprinting-children.htm


WITTE, Griff. Unlocking Fingerprints. The Washington Post [online]. 2006 [cit. 2006-08-28]. Dostupný z WWW: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/27/AR2006082700511.html

Are E-Passports More Secure?. The Wall Street Journal [online]. 2006 [cit. 2006-09-29]. Dostupný z WWW: http://online.wsj.com/public/article/SB115938787873075826-6AbUpMIaJVCS1i_UBVoGrWP867k_20070929.html

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Pro mládež > Archiv > Články, zajímavosti a příklady konkrétních situací > RFID > Kolik čipů máš, tolikrát jsi člověkem

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém