Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Konference k 15. výročí vzniku Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 
 

3. června 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů si připomněl 15. výročí svého vzniku. Byl zřízen 1. června 2000 jako nezávislý správní orgán v oblasti ochrany osobních údajů. Od roku 2005 je jeho předsedou RNDr. Igor Němec.

U příležitosti výročí uspořádal společně se Senátem Parlamentu ČR konferenci, v jejímž úvodním bloku vystoupili Igor Němec, předseda Úřadu, Miroslav Antl, předseda Ústavně právního výboru Senátu, Radim Holeček, předseda Podvýboru pro ochranu soukromí Poslanecké sněmovny a Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR. V následujícím bloku nazvaném „Ochrana osobních údajů a dnešní společnost“ vystoupili předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, Josef Vacula, inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů a Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

V prvním odpoledním bloku nazvaném „Ochrana osobních údajů v informační společnosti“ vystoupili František Korbel z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, nezávislý novinář Jiří Peterka, Helena Svatošová ze sdružení Iuridicum Remedium, Dan Jiránek, Sdružení Svaz měst a obcí a Petr Hampl z Univerzity Karlovy v Praze. V posledním bloku „Quo Vadis Data Personata Protectio?“ zazněly příspěvky Karla Neuwirta, předsedy ÚOOÚ v letech 2000–2005, Jany Rybínové, inspektorky ÚOOÚ, Hany Štěpánkové, tiskové mluvčí ÚOOÚ v letech 2000–2014 a Miroslavy Matoušové z odboru legislativy a zahraničních vztahů ÚOOÚ.

Program konference je k dispozici zde.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozorové a kontrolní funkce stanovené zákonem při zpracování osobních údajů, vede registr zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona, poskytuje konzultace, vykonává legislativní aktivity (vydávání připomínek k věcným záměrům zákonů a návrhům prováděcích předpisů), zajišťuje plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv, zajišťuje přednáškovou a osvětovou činnost. Od roku 2004 provádí dozor nad oblastí šíření obchodních sdělení na základě zákona o některých službách informační společnosti.

Úřad pro ochranu osobních údajů obdrží ročně na 3000 dotazů a žádostí o konzultaci, přijme více než 1500 podnětů dle zákona č. 101/2000 Sb.  Počet zahájených kontrol se blíží číslu 150, zahájí téměř 100 správních nebo přestupkových řízení, připomínkuje zhruba 80 zákonů, 50 prováděcích předpisů a další zahraniční materiály. Roční počet podnětů ohledně nevyžádaných obchodních sdělení dosahuje téměř 8000, přijatých registračních oznámení zhruba 7600.

V roce 2009 byl Úřad pověřen v rámci elektronizace veřejné správy (e-Government) provozováním Informačního systému ORG, součásti funkčnosti základních registrů. Základním smyslem Informačního systému ORG (v některých materiálech označován jako převodník identifikátorů) je podporovat v celém systému základních registrů ochranu osobních údajů, a to cestou náhrady dosavadního používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem bezvýznamových identifikátorů. Tyto identifikátory se pro jednotlivé agendy nebo skupiny agend liší, a neumožní tak při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné. Jediným místem, kde jsou všechny tyto identifikátory uloženy, je právě Informační systém ORG.

Úřad se podílí na mezinárodních projektech. V  roce 2014 byl úspěšně dokončen dvouletý program Leonardo da Vinci 2, jehož partnery byly polský, český, bulharský a chorvatský úřad pro ochranu osobních údajů. Zaměřen byl na ochranu osobních údajů a soukromí na pracovišti. Cílem projektu bylo sestavit srozumitelnou, přehlednou a v praxi použitelnou příručku, která by přispěla k prohloubení informovanosti zaměstnanců ve všech partnerských zemích. Publikace se setkala s ohlasem zejména v oblasti personálních agentur a odborových svazů.Informace o konferenci z monitoru médií zde.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 3.6.2015 / 3.6.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém