Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola aplikace Centrální elektronický platební rozkaz

 
 
 

7. října 2014

Na základě kontrolních zjištění z iniciačních kontrol a vzhledem ke značnému objemu zpracovávaných osobních údajů při vydávání elektronických platebních rozkazů soudy byla do plánu kontrolní činnosti Úřadu na rok 2014 zařazena kontrola zpracování osobních údajů v aplikaci Centrální elektronický platební rozkaz. Provozovatelem aplikace CEPR, a tedy správcem osobních údajů, je Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Kontrola tohoto subjektu, včetně prověření postupů při vydávání elektronických platebních rozkazů u namátkou vybraného okresního soudu, byla realizována v období od 13. února 2014 do 25. června 2014. Předmětem kontroly bylo zejména dodržování povinností stanovených v § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Kontrolní zjištění prokázala, že kontrolovaný má v souladu s těmito zákonnými ustanoveními dlouhodobě přijata a dokumentována technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Současně realizuje periodická kontrolní opatření, která v dostatečné míře eliminují rizika neoprávněného přístupu ke zpracovávaným osobním údajům a nevytváří prostor k pochybení systémového charakteru.

Kontrolou Ministerstva spravedlnosti ČR nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb. při provozování aplikace CEPR.

JUDr. Jiřina Rippelová,
inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2014 > Kontrola aplikace Centrální elektronický platební rozkaz

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém