Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola dodržování povinnosti správce a zpracovatele při zabezpečení osobních údajů v rámci činnosti banky (UniCredit Bank Czech republika, a.s.) - archiv dokumentů

 
 
 

Kontrola byla realizována na základě dvou na sobě nezávislých podnětů. Kontrolou bylo zjištěno, že v obou případech došlo k porušení základních povinností zaměstnance při zajišťování činnosti banky.

V prvním případě došlo k předání žádosti o úvěr dvou žadatelů (bývalí snoubenci), přičemž žádost vyplnil pouze jeden ze žadatelů a i přes ústní souhlas chyběl na žádosti podpis druhého spolužadatele, přičemž banka tuto chybu napravila až v okamžiku, kdy druhý spolužadatel odmítl uzavřít smlouvu. Věc řešila PČR i Státní zastupitelství a nebylo zjištěno deliktní jednání.

V druhém případě oproti vnitřním předpisům banky založil jeden zaměstnanec na základě písemného pověření své manželky její běžný účet a bez jejího vědomí dále podúčet, ke kterému měl přístup jen on. Dále v rozporu s vnitřními předpisy nahlížel prostřednictvím IT systému na její bankovní záznamy.

V tomto případě byl ještě před zahájením kontroly tento zaměstnanec propuštěn.

Kontrolou bylo konstatováno porušení povinností § 14, který upravuje povinnosti zaměstnance při zpracování osobních údajů, zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola dodržování povinnosti správce a zpracovatele při zabezpečení osobních údajů v rámci činnosti banky (UniCredit Bank Czech republika, a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém