Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola dodržování povinností stanovených GDPR při zpracování osobních údajů v souvislosti s telefonickým nabízením koupě dluhopisů - archiv dokumentů

UOOU-05451/20

 
 
 
Úřad v dubnu 2021 zahájil kontrolu na základě stížnosti týkající se podezření na porušení právních předpisů v rámci nevyžádaných reklamních nabídek – koupě dluhopisů. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k pochybení při náhodném generování telefonních čísel, při kterém následně docházelo ke zpracování osobních údajů subjektu údajů bez zákonného důvodu, došlo tedy k porušení čl. 6 GDPR. Splněna nebyla ani informační povinnost, kdy v konkrétním případě stěžovatel nebyl informován o právním základu zpracování jeho osobních údajů.

U společnosti bylo dále zjištěno porušení čl. 7 odst. 2 GDPR, jelikož formulář k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů byl zároveň i souhlasem se zasíláním obchodních sdělení. V souladu s čl. 7 odst. 2 GDPR musí být souhlas se zpracováním osobních údajů předložen způsobem jasně odlišitelným od jiných skutečností, v opačném případě ho nelze považovat za svobodný.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány a zároveň není schopna doložit, kdy jsou prováděny skartace a zda dodržuje jí stanovené termíny pro skartaci osobních údajů, čímž porušuje čl. 5 odst. 1 a 2 GDPR.

Úřad konstatoval také porušení čl. 30 odst. 1 GDPR, neboť kontrolovaná osoba jako správce osobních údajů nevede záznamy o činnostech zpracování, ačkoli to je její povinností.
 
Kontrola byla ukončena v květnu 2022 vydáním protokolu o kontrole, kdy kontrolovaná osoba nepodala námitky proti kontrolním zjištěním a ve věci bude následně zahájeno správní řízení.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2022 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů – 1. pololetí > SOUKROMÝ SEKTOR > Poskytování zboží a služeb > Kontrola dodržování povinností stanovených GDPR při zpracování osobních údajů v souvislosti s telefonickým nabízením koupě dluhopisů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém