Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Novinky > Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

 

Kontrola dodržování povinností v souvislosti s kopírováním osobních dokladů (Auto Palace Spořilov s.r.o.)

 
 
 

Kontrola na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na vyžadování kopie občanského a řidičského průkazu při sepisování smlouvy o pronájmu osobního vozu.

Kontrolou byly prověřovány povinnosti vyplývající ze znění § 5 odst. 1 písm. d), (shromažďování ke stanovenému účelu), § 5 odst. 2 (právní titul), § 11 odst. 1 a 2 (informační povinnost). Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. d), neboť kontrolovaný v rámci identifikace klienta pořizoval kopie celého občanského průkazu jako pramen verifikace, což vzhledem k účelu zpracování osobních údajů bylo vyhodnoceno jako nadbytečné a nepřiměřené. Ochrana práv a právem chráněných zájmů kontrolovaného mohla být zajištěna i jiným způsobem než pořízením celé kopie OP, např. zapsáním identifikačních údajů a čísla dokladu, nebo pořízením částečné kopie dokladu pomocí šablony, nikoliv zpracovávání veškerých osobních údajů zapsaných v občanském průkazu (např. osobních údajů manželky nebo dětí, které nejsou osobními údaji odpovídajícími stanovenému účelu správce).

Dále bylo zjištěno porušení § 11 odst. 2, neboť kontrolovaný vyžadoval dobrovolný a bezvýhradný souhlas i ke zpracování osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů správce či pro plnění nájemní smlouvy. Vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů tam, kde je toto zpracování přímo uloženo zákonem, je jak z právního hlediska nadbytečné, tak i zavádějící a pro dotčené osoby matoucí, protože ze skutečnosti, že je pro zpracování jejich údajů vymáhán jejich souhlas, mohou vyvozovat nesprávné závěry týkající se tohoto zásahu do jejich soukromí.

Na základě kontrolních zjištění byl vydán příkaz na místě, kterým byla uložena pokuta ve výši 10 tis. Kč. Účastník řízení plně uznal své pochybení a pokutu neprodleně uhradil.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola dodržování povinností v souvislosti s kopírováním osobních dokladů (Auto Palace Spořilov s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém