Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola dodržování práv a povinností při zpracování osobních údajů (SOLUS, zájmové sdružení právnických osob)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zejména dodržování povinností dle hlavy druhé tohoto zákona zájmovým sdružením právnických osob SOLUS.

Kontrola byla zahájena v roce 2014, v roce 2015 však byla z důvodu soudního sporu s kontrolovanou osobou ve věci shodující se s předmětem kontroly přerušena. Po nabytí právní moci soudního rozhodnutí v roce 2018 Úřad tuto kontrolu dokončil.

Úřad se zaměřil zejména na dodržování povinností vyplývajících z § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 10 (ochrana soukromého a osobního života) a § 20 odst. 1 (likvidace údajů). Kontrolující zjistili, že kontrolovaná osoba neakceptovala vyjádření nesouhlasu stěžovatelů se zpracováním jejich osobních údajů, a tedy zpracovávala osobní údaje bez jejich souhlasu. Kontrolovaná osoba dále svým jednáním nedbala na to, aby subjekty údajů neutrpěly újmu na svých právech. V tomto směru šlo zejména o právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů.

Kontrola prokázala, že kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené § 5 odst. 2, § 10 a § 20 zákona č. 101/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil ani opatření k nápravě, ani pokutu, neboť odpovědnost za přestupek plynutím času zanikla.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola dodržování práv a povinností při zpracování osobních údajů (SOLUS, zájmové sdružení právnických osob)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém