Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola dodržování zákonných povinností při přímém marketingu (společnost STUDENT AGENCY k.s.) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě kontrolního plánu pro rok 2018 provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu společností STUDENT AGENCY, k.s., a v této souvislosti též dodržování zákona č. 480/2004 Sb. při zasílání obchodních sdělení.

Kontrolující zjistili, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje za účelem vlastního přímého marketingu na základě dvou právních titulů. Ve vztahu k zaregistrovaným odběratelům novinek z internetových stránek kontrolované osoby je právním titulem souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679. Ve vztahu k osobám, které již jsou zákazníky kontrolované osoby, je právním titulem oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení.

Kontrolující zjistili, že ačkoli lze obecně souhlasit s tím, že předmětné zpracování osobních údajů zákazníků v daném rozsahu a za účelem vlastního marketingu je nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu, který není převážen právy subjektů údajů, kontrolovaná osoba řádně nezdokumentovala provedení balančního testu. S ohledem na skutečnost, že dané zpracování je nezbytně spojeno se zasíláním obchodních sdělení, pro nějž kontrolované osobě svědčí právní titul dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., a s ohledem na rizikovost daného zpracování v této věci a možný zásah do práv však kontrolující dospěli k závěru, že toto pochybení nezpůsobilo neplatnost daného právního titulu, neboť oprávněný zájem je v daném případě zákonem presumován.

Kontrolující zjistili porušení čl. 26 nařízení (EU) 2016/679, neboť mezi společnými správci nebylo uzavřeno transparentní ujednání vymezující jejich podíly na odpovědnosti za plnění povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679. Kontrolovaná osoba neměla aktualizované Zásady ochrany osobních údajů a ani neinformovala subjekty údajů o podstatných prvcích ujednání mezi společnými správci, čímž byla porušena povinnost stanovená čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679. Kontrolovaná osoba proto svým jednáním dále porušila ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, neboť neposkytla transparentní a jednoznačné informace k totožnosti správce osobních údajů.

Úřad uložil kontrolované osobě opatření k odstranění zjištěných nedostatků spočívající v povinnosti uzavřít ujednání mezi společnými správci, upravit informační povinnost tak, aby splňovala veškeré náležitosti čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 a řádně zdokumentovat provedení balančního testu.

Ve vztahu k povinnostem dle zákona č. 480/2004 Sb. kontrolující zjistili, že některá obchodní sdělení byla zasílána na základě právního titulu uvedeného v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., tedy na základě zákaznického vztahu. V několika případech, a to pokud adresát nebyl zákazníkem nebo dříve odmítl zasílání obchodních sdělení, však kontrolovaná osoba porušila povinnosti § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené čl. 13 a čl. 26 nařízení (EU) 2016/679 a § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Úřad uložil kontrolované osobě za porušení zákona č. 480/2004 Sb. pokutu ve výši 7 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.

Doporučení:

Pokud se na určení účelu a prostředků podílí více správců, jsou společnými správci. Tito správci jsou mezi sebou povinni uzavřít dohodu, ve které vymezí své podíly na odpovědnosti a zejména na vyřizování žádostí subjektů údajů. O této dohodě správce musí subjekty údajů informovat. Bez ohledu na obsah takové dohody se však subjekt údajů může se svou žádostí obracet na kteréhokoli ze společných správců.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Marketing > Kontrola dodržování zákonných povinností při přímém marketingu (společnost STUDENT AGENCY k.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém