Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

 

Kontrola fyzické osoby provozující kamerový systém na rodinném domě (fyzická osoba podnikající) - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad prošetřil stížnost, která směřovala proti fyzické osobě provozující kamerový systém na rodinném domě, který měl zaznamenávat nejen nemovitost stěžovatelky, ale i veřejné prostranství.

Při posouzení oprávněnosti kamerového systému vycházel Úřad z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2015, čj. 1 As 113/2012 – 133, kdy vzal do úvahy, „zda instalace a provozování kamery je prevencí před útoky, které v tomto místě hrozí, případně zda snad dokonce představuje reakci na opakované útoky na majetek či jiné ústavně chráněné hodnoty, či naopak zda osoba instaluje kamerový systém z obavy před protiprávní činností, která je však hypotetická a s ohledem na všechny okolnosti spíše nepravděpodobná či iluzorní.“[1]

Vzhledem k tomu, že kontrolou byly takové útoky zjištěny, nebylo porušení zákona č. 101/2000 Sb. konstatováno.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.[1] Nejvyšší správní soud. Rozsudek Nejvyššího správního soudu [ze dne 25. února 2015,  čj. 1 As 113/2012 - 133]. In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 6/2015, rozhodnutí č. 3222. Dostupné z http://www.nssoud.cz.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola fyzické osoby provozující kamerový systém na rodinném domě (fyzická osoba podnikající)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém