Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola fyzické osoby provozující kamerový systém na rodinném domě (fyzická osoba podnikající)

 
 
 

Úřad prošetřil stížnost, která směřovala proti fyzické osobě provozující kamerový systém na rodinném domě, který měl zaznamenávat nejen nemovitost stěžovatelky, ale i veřejné prostranství.

Při posouzení oprávněnosti kamerového systému vycházel Úřad z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2015, čj. 1 As 113/2012 – 133, kdy vzal do úvahy, „zda instalace a provozování kamery je prevencí před útoky, které v tomto místě hrozí, případně zda snad dokonce představuje reakci na opakované útoky na majetek či jiné ústavně chráněné hodnoty, či naopak zda osoba instaluje kamerový systém z obavy před protiprávní činností, která je však hypotetická a s ohledem na všechny okolnosti spíše nepravděpodobná či iluzorní.“[1]

Vzhledem k tomu, že kontrolou byly takové útoky zjištěny, nebylo porušení zákona č. 101/2000 Sb. konstatováno.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.[1] Nejvyšší správní soud. Rozsudek Nejvyššího správního soudu [ze dne 25. února 2015,  čj. 1 As 113/2012 - 133]. In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 6/2015, rozhodnutí č. 3222. Dostupné z http://www.nssoud.cz.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola fyzické osoby provozující kamerový systém na rodinném domě (fyzická osoba podnikající)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém