Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Kontrola Městské policie (Městská policie Brno – podnět postoupila Policie ČR)

 
 
 

Kontrola proběhla na základě podnětu Policie ČR, jehož obsahem bylo, že v důsledku nedostatečného zabezpečení záznamového zařízení (paměťová karta) došlo ke zkopírování souborů obsahujících záznamy zákroků strážníků MP. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný (MP) sice přijal řadu opatření k zabezpečení osobních údajů zpracovávaných formou záznamu na paměťovou kartu, s ohledem na skutečnost, že i přes tato opatření došlo ke zpřístupnění osobních údajů neoprávněné osobě, bylo nicméně konstatováno porušení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. S  povinností zabezpečit zpracovávané osobní údaje úzce souvisí povinnost vyjádřená v § 14 citovaného zákona, totiž povinnost zaměstnanců a osob v obdobném postavení postupovat výhradně v souladu s požadavky, které pro zpracování osobních údajů stanovil příslušný správce, popř. zpracovatel osobních údajů.  

Kontrolovaný již v průběhu kontroly deklaroval, že přijme dodatečná opatření tak, aby své povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb. beze zbytku naplnil.

Na základě této kontroly bylo následně s MP zahájeno správní řízení o uložení sankce.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém