Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola používání cookies

Veřejnoprávní televize

 
 
 
Předmětem kontroly na základě kontrolního plánu pro rok 2020 bylo dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování osobních údajů subjektů údajů v souvislosti s využíváním cookies v rámci provozování webových stránek www.ceskatelevize.cz, a to zejména kontrola plnění povinností podle čl. 6, 7, čl. 11-19 nařízení (EU) 2016/679 a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 nařízení (EU) 2016/679.

Česká televize používá cookies v souvislosti s provozem webových stránek www.ceskatelevize.cz. 

Deklarovaným účelem zpracování cookies je „anonymní sledování uživatelů na webových stránkách České televize, měření sledovanosti pořadů či marketingové účely“, přičemž prostředkem pro zpracování osobních údajů jsou služby využívané kontrolovanou osobou za účelem naplnění uvedených účelů.

Základním kontrolním zjištěním je skutečnost, že zákonodárce České republiky nedostatečně reagoval na novelizaci čl. 5 odst. 3 směrnice 2002/58/ES, která měnila systém OPT – OUT na OPT – IN, tedy nově musí správce osobních údajů nejdříve získat souhlas subjektů údajů dle pravidel čl. 4 bod 11 nařízení (EU) 2016/679 a až po získání souhlasu může zpracovávat osobní údaje ve formě cookies pro marketingové účely.

Zpracování osobních údajů (cookies) Českou televizí se děje v souladu s požadavky § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, neboť kontrolovaná osoba informuje uživatele o rozsahu a účelu jejich zpracování a rovněž jim nabízí možnost takové zpracování odmítnout, přičemž tyto podmínky naplňuje kontrolovaná osoba tím, že postupuje v souladu s čl. 12-14 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolou bylo ověřeno, že kontrolovaná osoba má přijata technická a organizační opatření ve smyslu čl. 32 nařízení (EU) 2016/679, která doložila rozhodnutím generálního ředitele,
„Pravidly pro zpracování osobních údajů“ , účinnými od 25. května 2018, která se vztahují mimo jiné i na zpracování cookies.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém