Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost > Informace o kontrolách > Kontroly v minulosti - 2016 > I. pololetí > Nevyžádaná obchodní sdělení > Kontrola právnické osoby, která šířila obchodní sdělení (Traffic7 s.r.o.)

 

Kontrola právnické osoby, která šířila obchodní sdělení (Traffic7 s.r.o.)

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce různých společností (českých i zahraničních). Kontrolovaná osoba tak rozesílala obchodní sdělení ve prospěch více subjektů. Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který se týká šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Jednalo se o opakované porušení (již v roce 2014 byla provedena kontrola s výsledkem – porušení § 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Na oznámení o zahájení kontroly a několikeré rozšíření kontroly a výzvy kontrolovaný subjekt nereagoval a kontrolující tak uložil kontrolovanému subjektu sankci ve výši 200 tis. Kč. I přes tuto skutečnost bylo kontrolujícím prokázáno porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy porušení povinnosti zasílat obchodní sdělení pouze po předchozím prokazatelném souhlasu adresátů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o rozsáhlou kontrolu co do počtu stížností, i do složitosti prokazování (více subjektů, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení zasílána, řetězení objednavatelů marketingových služeb atd.) nemohla tak být s ohledem na § 12 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. sankce za toto porušení již uložena.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Informace o kontrolách > Kontroly v minulosti - 2016 > I. pololetí > Nevyžádaná obchodní sdělení > Kontrola právnické osoby, která šířila obchodní sdělení (Traffic7 s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém