Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola právního důvodu zpracování osobních údajů

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola byla uskutečněna na základě stížnosti na neoprávněné využívání elektronických kontaktů jedním ze společníků v jeho nové společnosti, a to rozesíláním „nevyžádaných“ obchodních sdělení na kontakty získané v rámci činnosti pro předchozí, již zaniklou, společnost.

Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná společnost zpracovávala osobní údaje bez právního titulu, tedy v rozporu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, neboť nedisponovala žádným právním titulem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) – f) nařízení (EU) 2016/679 a současně porušila povinnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Kontrolou bylo prokázáno, že po rozpadu společnosti si jeden ze společníků založil svoji společnost se shodným předmětem podnikání. Dále bylo prokázáno, že tato společnost oslovila bývalé zákazníky původní společnosti, která již byla nefunkční. S adresami zákazníků ale nebyla oprávněna disponovat. Jednalo se celkem o 27 e-mailových adres. Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná společnost zpracovávala osobní údaje bez právního titulu, tedy v rozporu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a současně porušila povinnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Doplňující informace: Zpracovávat osobní údaje za účelem přímého marketingu, typicky pro účely zasílání obchodních sdělení, lze jen na základě některého z právních důvodů uvedených v článku 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 [v úvahu přichází písm. a) a f)]. Úprava pro šíření obchodních sdělení obsažená v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, má za cíl omezit obtěžování nevyžádanými obchodními sděleními. Informace, jak správně šířit obchodní sdělení, naleznete také na webu ÚOOÚ.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém