Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2020 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Prodej zboží a služeb > Kontrola předávání osobních údajů mezi obchodními společnostmi

 

Kontrola předávání osobních údajů mezi obchodními společnostmi

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě stížnosti, kterou Úřad obdržel. Předmětem stížnosti bylo podezření na neoprávněné předávání osobních údajů v rámci nákupu na e-shopu. Konkrétně se jednalo o případ, kdy po nákupu v e-shopu byla vystavena faktura na objednané zboží právnickou osobou, která není provozovatelem daného e-shopu. 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679 a zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů předávaných v rámci podnikatelské činnosti kontrolované, právních titulů pro zpracování ve smyslu čl. 6 a 7 a čl. 12 až 14 nařízení (EU) 2016/679, a to jak v rozsahu podané stížnosti, tak v oblasti obecného postupu při předávání osobních údajů. 

Kontrolující se snažili získat informace o propojení společností, tedy společnosti, u které byla provedena objednávka a společnosti, která objednávku plnila. V rámci předkontrolních úkonů byla zaslána žádost o informace týkající se propojení společností a specifikace činnosti společnosti. S ohledem na absenci reakce společnosti byla zahájena kontrola. Kontrolovaná na oznámení o zahájení kontroly ani na opakované výzvy Úřadu nereagovala a v rámci kontroly nikterak nespolupracovala, tudíž kontrolující museli vycházet jen z veřejně dostupných faktů a ze stížnosti. Za neposkytnutí součinnosti jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 100 000 Kč. 

Přes nesoučinnost kontrolované, kdy kontrolující čerpali pouze z veřejně dostupných zdrojů a ze stížnosti, došli kontrolující k závěru, že kontrolovaná zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 4 bod 1, 2 nařízení (EU) 2016/679, a dále, že se kontrolovaná nachází v postavení správce podle čl. 4 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679, neboť z dostupných materiálů je patrné, že určila způsob a prostředek předmětného zpracování osobních údajů, kterým je zaslaná faktura vytvořená v systému Shoptet. Zároveň dospěli k závěru, že kontrolovaná porušila povinnost stanovenou v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 tím, že neposkytla požadované informace a rovněž porušila čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 tím, že neusnadnila výkon práv subjektu údajů, neboť není známa na adrese svého sídla a nelze touto cestou uplatnit práva podle čl. 12 až 22 nařízení (EU) 2016/679.

Protokol o kontrole byl kontrolované zaslán dne 5. června 2020, téhož dne byl uložen a doručen fikcí byl ke dni 15. června 2020. Posledním dnem k podání námitek byl 30. červen 2020. K tomuto datu nebyly námitky podány. Následně bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém