Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola předávání osobních údajů pojišťovnou bance (společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu předávání osobních údajů pojišťovnou jiné osobě. Úřad prověřil zejména plnění povinností vyplývajících z § 5 odst. 1 písm. a) (stanovení účelu zpracování) a d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu) a § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování) zákona č. 101/2000 Sb.

Předmětem podnětu bylo možné porušení zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti s aktivací služby e faktura bankou stěžovatele, Českou spořitelnou a.s. Úřad zjistil, že stěžovateli byla služba e-faktura aktivována tak, že mu kontrolovaná osoba v roli výstavce faktury podala prostřednictvím České spořitelny a.s. nabídku ke zřízení této služby. Česká spořitelna a.s. tuto nabídku předala stěžovateli s tím, že pokud během dvou měsíců službu e-faktura neodmítne, bude mu automaticky aktivována.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola předávání osobních údajů pojišťovnou bance (společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém