Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola přijetí technicko-organizačních opatření - archiv dokumentů

Psychiatrická nemocnice

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě podnětu, který obsahoval podezření ze zpřístupnění osobních údajů poškozené odsouzenému pachateli trestné činnosti ze strany nemocnice, prostřednictvím předané kopie dokumentu Přípis pro věznice a pro zdravotnické zařízení zaslaný nemocnici soudem.

Psychiatrická nemocnice tím, že nepřijala ve smyslu čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 dostatečná technicko-organizační opatření a prostřednictvím své zaměstnankyně zpřístupnila odsouzenému v rámci nahlížení do spisu osobní údaje poškozené ženy, která žádala ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a § 103a zákona č. 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád), o informace a vyrozumění, kdy pacient ukončí výkon ochranného léčení, porušila zásadu zpracování osobních údajů vyjádřenou v čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba podala proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky, které předsedkyně Úřadu svým rozhodnutím v plném rozsahu zamítla. Následně byla v rámci správního řízení uložena nemocnici povinnost přijmout opatření k nápravě zjištěného nedostatku. Tuto nemocnice splnila tím, že vydala doplnění vnitřního předpisu ke zpracování zdravotnické dokumentace a osobních údajů.

Doplňující informace: Při nastavení technicko-organizačních opatření pro zpracování osobních údajů nesmí správce opominout také zpracovat interní postupy pro vyřizování žádostí subjektů údajů podle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 a pro výkon dalších práv subjektů údajů dle nařízení (EU) 2016/679.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém