Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola provozování Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – IS VaVAl (Úřad vlády České republiky)

 
 
 
Na podnět předsedkyně Úřadu byla provedena kontrola Úřadu vlády České republiky v souvislosti s provozováním IS VaVAl. Kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje vědců a řešitelů projektů v IS VaV a IS VaVaI tak, jak jí ukládá zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, na základě postupně uzavíraných smluv se zpracovateli, a to Českým vysokým učením technickým v Praze a společností InfoScience Praha s.r.o. Kontrolou bylo zjištěno, že v některých obdobích neměla kontrolovaná osoba uzavřenu smlouvu s původním samostatným zpracovatelem – Českým vysokým učením technickým v Praze. Kontrolou tedy bylo zjištěno porušení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. (smlouva o zpracování osobních údajů), což však není přestupkem ani jiným správním deliktem dle § 44 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. Proto nemohlo být toto porušení Úřadem sankcionováno. Kontrolované osobě však bylo doporučeno, aby se vypořádala se skutečnými vlastnickými vztahy ke vneseným licenčním právům s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola provozování Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – IS VaVAl (Úřad vlády České republiky)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém