Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola provozu databáze klientů (VIP trust s.r.o.) - archiv dokumentů

 
 
 

Byla provedena kontrola nabídky prodeje databáze s osobními údaji klientů různých společností a pojišťoven, která obsahovala mimo jiné adresy bydliště, tel. číslo a rodné číslo subjektů údajů.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba provádí zpracování osobních údajů obsažených v předmětných databázích bez souhlasu subjektu údajů, respektive nedoložila, že by takovými souhlasy disponovala, jak jí to ukládá § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování) zákona č. 101/2000 Sb. V rámci ústního jednání a místního šetření kontrolovaná osoba pouze sdělila, že předmětnou databázi obsahující osobní údaje odkoupila za účelem dalšího prodeje a jakkoliv nedoložila, že by byla oprávněna zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektů osobních údajů dle znění ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolující tak vyhodnotil zjištěný stav věci, že kontrolovaná osoba porušila § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť na předmětné zpracování osobních údajů nelze aplikovat výjimku dle § 5 odst. 2 písm. e) až g) téhož zákona.

Kontrolující dále dospěl k závěru, že kontrolovaná osoba nepostupovala v souladu s § 5 odst. 1 písm. c) (přesné osobní údaje) zákona č. 101/2000 Sb., a to především s ohledem na to, že osobní údaje obsažené v předmětné databázi nezískala v souladu s tímto zákonem; konkrétně je nezískala z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce, nehledě na to, že účelem jejich nabytí nebylo nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, ale možnost jejich dalšího prodeje. S ohledem na objektivní skutečnosti pořízení předmětné databáze měla kontrolovaná osoba prověřit, zda nabízené osobní údaje jsou předávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Za uvedené jednání byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 4.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém