Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola provozu kamerového systému ve společných prostorách bytového domu (fyzická osoba podnikající) - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad provedl a ukončil kontrolu subjektu na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na provoz kamerového systému, včetně kamer umístěných nad schodištěm a ve společných prostorách bytového domu.

V návaznosti na nové stanovisko Úřadu č. 1/2016, které připouští provozování kamerového systému v domě za situace, kdy je aplikován legitimní titul pro zpracování v kontextu § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.– zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, uzavřela kontrolující inspektorka kontrolu se zjištěním, že kontrolovaný subjekt postupoval v souladu s požadavky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy disponoval legálním a legitimní právním titulem pro dané zpracování (zde ochrana života a zdraví osob a ochrana majetku ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) tohoto zákona), současně nebylo zjištěno ani porušení povinností v § 5 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy byly naplněny i požadavky na rozsah či dobu uchování pořízených osobních údajů. Postup v rozporu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. byl naopak zjištěn v případě informační povinnosti podle § 11 citovaného zákona, kdy kontrolovaný o provozu kamerového systému neinformoval, a to ani obyvatele domu, ani případné další osoby, které se zde mohly pohybovat. Kontrolovaný subjekt nicméně své pochybení napravil ještě v průběhu kontroly.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola provozu kamerového systému ve společných prostorách bytového domu (fyzická osoba podnikající)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém