Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Novinky > Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

 

Kontrola subjektu magistrátní město při zveřejňování informací (Hlavní město Praha)

 
 
 

Úřad provedl a ukončil kontrolu magistrátního města, jejímž předmětem bylo zveřejňování osobních údajů stěžovatele - žadatele o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. na webových stránkách kontrolované osoby, kdy v případě vyhovění žádosti žadatele jsou jeho údaje anonymizovány a v případě nevyhovění žádosti, což bylo předmětem kontroly, jsou jeho údaje zveřejněny.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. f), tj. povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, § 5 odst. 2, tedy mít pro zpracování souhlas subjektu údajů nebo jiný legitimní titul pro zpracování bez souhlasu, a § 3, který upravuje podmínky pro zpracování osobních údajů podle zvláštního zákona, § 13, který upravuje povinnosti při zabezpečení osobních údajů a § 21, týkající se ochrany práv subjektu údajů zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaný podal proti kontrolním zjištěním námitky, kterým předsedkyně Úřadu vyhověla.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu magistrátní město při zveřejňování informací (Hlavní město Praha)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém