Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Novinky > Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

 

Kontrola subjektu pořizujícího kopie občanských průkazů (T-Mobile Czech Republic, a.s.)

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů klientů společnosti v souvislosti s pořizováním fotokopií jejich osobních průkazů.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností správce údajů v souvislosti s poskytováním telekomunikačních služeb v souvislosti se zásilkovou službou. Důvodem pro tento závěr byla skutečnost, že operátoři, kteří pro doručování zboží a služeb využívají přepravních společností (kurýra), zavazují přepravní společnosti k tomu, aby jejich zaměstnanci při doručení požadovali ztotožnění zákazníka podle občanského průkazu a aby pořizovali kopii občanského průkazu, ale přes tzv. šablonu, tedy s redukovanými informacemi, jejichž rozsah stanovuje § 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou podnikající osobu, nebo jméno, příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo fyzické osoby). Úřad doporučil, aby si zákazník zkontroloval, zda byla pořízena kopie pouze přes šablonu.

Ztotožnění zákazníka oproti předloženému občanskému průkazu je základním úkonem kurýra před předáním zboží tak, aby nedošlo k záměně osoby zákazníka, případně aby si zboží neobjednala osoba na vrub jiné osoby. Zákazník je prostřednictvím všeobecných obchodních podmínek vztahujících se k zásilkovému obchodu operátorů předem informován o rozsahu i postupech shromažďování osobních údajů potřebných k poskytnutí služeb. Zákazník uskutečněním objednávky potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami.

Uvedený postup nelze proto vnímat jako nezákonný a v rozporu s § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, neboť je zcela na vůli zákazníka, zda s postupem souhlasí či využije jiný způsob obstarání zboží nebo služby.

V případě, že zástupce přepravní společnosti (kurýr) požaduje nad rámec svého oprávnění pořízení fotokopie občanského průkazu bez použití šablony, nesmí tak učinit bez výslovného souhlasu zákazníka, resp. má zákazník právo takový požadavek odmítnout a souhlas s pořízením fotokopie svého občanského průkazu neposkytnout. Případné zmaření doručené zásilky jde pak na vrub dodavatele.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola subjektu pořizujícího kopie občanských průkazů (T-Mobile Czech Republic, a.s.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém