Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti - nabídka zboží a služeb (Destiny Facility s.r.o.)

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce zboží a služeb různých společností. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Dále bylo předmětem kontroly též dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob v souvislosti s obchodní a marketingovou činností kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba reagovala sdělením, že v případě jedné části obchodních sdělení není jejich odesílatelem, v další části za odesílatele označila pana VM, a to na základě ústní dohody, kterou s ním uzavřela.

Kontrolující v tomto případě konstatoval, že kontrolovaná osoba je odpovědná za dodržování podmínek pro zasílání obchodních sdělení uvedené v § 7 zákona č. 480/2004 Sb. (především v tom smyslu, zda byla splněna podmínka zasílat obchodní sdělení pouze po předchozím souhlasu adresátů). Kontrolovaná osoba, jakožto zadavatel zasílání předmětných obchodních sdělení, si měla dostatečně prověřit, jakými souhlasy pan VM disponuje. Nelze spoléhat pouze na ujištění třetí strany, že patřičnými souhlasy disponuje. Z povahy souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, jak je výše uvedeno, je patrné, že osoba udělující souhlas musí vědět, k čemu souhlas dává (pro jaký účel, k jakému zasílání obchodních sdělení), jakému subjektu nebo ve prospěch jakého subjektu jí budou obchodní sdělení zasílána, tento souhlas musí být také prokazatelný. Kontrolovaná osoba však uvedené souhlasy neprokázala.

Kontrolující tak v tomto případě konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. a uložil kontrolované osobě ve správním řízení za toto porušení sankci ve výši 8 tis. Kč.

Na rozšíření kontroly o předmět kontroly podle zákona č. 101/2000 Sb. kontrolovaná osoba již nereagovala, a tak v této části se nepodařilo prokázat, zda v souvislosti s marketingovou činností v rámci marketingové činnosti kontrolované osoby volejneomezene.cz, docházelo ze strany kontrolované osoby ke zpracování osobních údajů adresátů obchodních sdělení.


Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Nevyžádaná obchodní sdělení - 2. pololetí > Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti - nabídka zboží a služeb (Destiny Facility s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém