Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů společností zprostředkovávající pronájem osobních vozidel (společnost SmileCar a.s.)

 

Kontrola subjektu poskytujícího služby elektronických komunikací (O2 Czech Republic)

 
 
 

Úřad se na základě podnětů držitelů OP zabýval problematikou neoprávněného kopírování OP v návaznosti na povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. d), který upravuje povinnost shromaždovat osobní údaje v návaznosti na stanovený účel a nezbytém rozsahu, § 5 odst. 2, který upravuje podmínky pro zpracování na základě souhlasu nebo jiného právního titulu podle zákona č. 101/2000 Sb.

Ze zjištění kontroly vyplynulo, že kontrolovaný subjekt stanovil podmínky při uzavření smlouvy (sjednání služby) o poskytování služeb elektronických komunikací tak, že nedílnou součástí sjednání smlouvy je podpis zákazníka spojený s prohlášením o znalosti všeobecných podmínek. Ve smluvních podmínkách (VOP) se uvádí, že účastník, resp. jeho zástupce, výslovně souhlasí s tím, že kontrolovaný je pro účely identifikace oprávněn zákonnými způsoby ověřit správnost údajů a pravost dokladů, pořídit kopie dokladů a tyto kopie archivovat. Dále z kontrolních zjištění vyplynulo, že pro pořizování kopií dokladů jsou kontrolovaným stanoveny/předepsány šablony tak, aby byly shromažďovány údaje v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 5 odst. 1, který se týká povinnosti odpovědných subjektů při zpracování osobních údajů, a § 5 odst. 2 – podmínky pro zpracování na základě souhlasu nebo jiného právního titulu, zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu poskytujícího služby elektronických komunikací (O2 Czech Republic)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém