Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola subjektu poskytujícího služby elektronických komunikací (O2 Czech Republic) - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad se na základě podnětů držitelů OP zabýval problematikou neoprávněného kopírování OP v návaznosti na povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. d), který upravuje povinnost shromaždovat osobní údaje v návaznosti na stanovený účel a nezbytém rozsahu, § 5 odst. 2, který upravuje podmínky pro zpracování na základě souhlasu nebo jiného právního titulu podle zákona č. 101/2000 Sb.

Ze zjištění kontroly vyplynulo, že kontrolovaný subjekt stanovil podmínky při uzavření smlouvy (sjednání služby) o poskytování služeb elektronických komunikací tak, že nedílnou součástí sjednání smlouvy je podpis zákazníka spojený s prohlášením o znalosti všeobecných podmínek. Ve smluvních podmínkách (VOP) se uvádí, že účastník, resp. jeho zástupce, výslovně souhlasí s tím, že kontrolovaný je pro účely identifikace oprávněn zákonnými způsoby ověřit správnost údajů a pravost dokladů, pořídit kopie dokladů a tyto kopie archivovat. Dále z kontrolních zjištění vyplynulo, že pro pořizování kopií dokladů jsou kontrolovaným stanoveny/předepsány šablony tak, aby byly shromažďovány údaje v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení § 5 odst. 1, který se týká povinnosti odpovědných subjektů při zpracování osobních údajů, a § 5 odst. 2 – podmínky pro zpracování na základě souhlasu nebo jiného právního titulu, zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu poskytujícího služby elektronických komunikací (O2 Czech Republic)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém