Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu poskytujícího zdravotní služby (fyzická osoba podnikající, podnět předala Policie ČR)

 

Kontrola subjektu poskytujícího zdravotní služby (fyzická osoba podnikající, podnět předala Policie ČR)

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce při nakládání s osobními údaji ve zdravotnické dokumentaci dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Kontrola byla zaměřena zejména na dodržování povinností správce osobních údajů stanovených § 13, který upravuje povinnosti odpovědných subjektů při zabezpečení osobních údajů, zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná lékařka porušila povinnost správce osobních údajů přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému zpracování osobních údajů, jakož i k jejich jinému zneužití, neboť řádně nearchivovala vyřazenou zdravotní dokumentaci u ní dříve registrovaných pacientů či osob, kterým poskytla zdravotní péči, a tím nesplnila povinnost uloženou správci osobních údajů v ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Protože kontrolovaná lékařka v průběhu kontroly přijala a doplnila své vnitřní předpisy týkající se zabezpečení osobních údajů, nebylo ve věci zahájeno řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu poskytujícího zdravotní služby (fyzická osoba podnikající, podnět předala Policie ČR)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém