Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém na pracovišti (Státní veterinární ústav Praha) - archiv dokumentů

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením v sídle kontrolovaného. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný provozuje předmětný kamerový systém v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., neboť rozsah i umístění kamer a doba uchování záznamů, včetně přístupu k nim, odpovídají sledovanému účelu, tj. kamerový systém lze považovat za přiměřený prostředek k ochraně práv a právem chráněných zájmů kontrolovaného ve srovnání s intenzitou zásahu do práv na ochranu osobních údajů a soukromí dotčených subjektů údajů.

Kontrolou bylo posouzeno i plnění povinností dle § 11 (informační povinnost) a § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž ani v tomto případě nebylo shledáno pochybení. Nedostatek spočívající v absenci registrace předmětného zpracování osobních údajů Úřadem kontrolovaný již v průběhu kontroly napravil. Kontrola byla ukončena s využitím § 40a (upuštění od uložení pokuty) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém na pracovišti (Státní veterinární ústav Praha)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém