Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém na pracovišti (Státní veterinární ústav Praha)

 

Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém na pracovišti (Státní veterinární ústav Praha)

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením v sídle kontrolovaného. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný provozuje předmětný kamerový systém v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., neboť rozsah i umístění kamer a doba uchování záznamů, včetně přístupu k nim, odpovídají sledovanému účelu, tj. kamerový systém lze považovat za přiměřený prostředek k ochraně práv a právem chráněných zájmů kontrolovaného ve srovnání s intenzitou zásahu do práv na ochranu osobních údajů a soukromí dotčených subjektů údajů.

Kontrolou bylo posouzeno i plnění povinností dle § 11 (informační povinnost) a § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž ani v tomto případě nebylo shledáno pochybení. Nedostatek spočívající v absenci registrace předmětného zpracování osobních údajů Úřadem kontrolovaný již v průběhu kontroly napravil. Kontrola byla ukončena s využitím § 40a (upuštění od uložení pokuty) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém na pracovišti (Státní veterinární ústav Praha)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém