Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Novinky > Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

 

Kontrola subjektu provozujícího noční klub (K.EVENTS s.r.o.)

 
 
 

Kontrola proběhla na základě podnětu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, který byl Úřadu postoupen v roce 2014. V době zahájení kontroly byla již proti statutárním zástupcům kontrolovaného vznesena obžaloba a veškeré potřebné podklady byly tedy založeny ve spise u příslušného soudu. Na žádost o součinnost, ani po urgenci, soud nereagoval, a kontrola byla proto přerušena. Nahlédnout do soudního spisu a doplnit podklady potřebné pro uzavření kontroly bylo kontrolujícím umožněno v roce 2016. Následně tak mohla být kontrola uzavřena s tím, že kontrolovaný v souvislosti s provozem podniku (baru či nočního klubu) Darling Cabaret shromažďoval a zpracovával osobní údaje osob (zejména dívek a žen), se kterými uzavíral Smlouvu o členství v klubu nebo Dohodu o provedení práce, uchovával kopie jejich občanských průkazů a cestovních pasů, zaznamenával obrazový a zvukový záznam podpisu uvedených smluv a shromažďoval a uchovával další informace (kontaktní údaje, fotografie postavy i citlivé údaje).

Jednání kontrolovaného bylo posouzeno jako porušení povinností stanovených v § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování osobních údajů), § 9 (právní tituly pro zpracování citlivých údajů), § 11 (informační povinnost) a § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. Námitky proti kontrolním zjištěním byly předsedkyní Úřadu zamítnuty.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém