Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů společností zprostředkovávající pronájem osobních vozidel (společnost SmileCar a.s.)

 

Kontrola subjektu provozujícího noční klub (K.EVENTS s.r.o.)

 
 
 

Kontrola proběhla na základě podnětu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, který byl Úřadu postoupen v roce 2014. V době zahájení kontroly byla již proti statutárním zástupcům kontrolovaného vznesena obžaloba a veškeré potřebné podklady byly tedy založeny ve spise u příslušného soudu. Na žádost o součinnost, ani po urgenci, soud nereagoval, a kontrola byla proto přerušena. Nahlédnout do soudního spisu a doplnit podklady potřebné pro uzavření kontroly bylo kontrolujícím umožněno v roce 2016. Následně tak mohla být kontrola uzavřena s tím, že kontrolovaný v souvislosti s provozem podniku (baru či nočního klubu) Darling Cabaret shromažďoval a zpracovával osobní údaje osob (zejména dívek a žen), se kterými uzavíral Smlouvu o členství v klubu nebo Dohodu o provedení práce, uchovával kopie jejich občanských průkazů a cestovních pasů, zaznamenával obrazový a zvukový záznam podpisu uvedených smluv a shromažďoval a uchovával další informace (kontaktní údaje, fotografie postavy i citlivé údaje).

Jednání kontrolovaného bylo posouzeno jako porušení povinností stanovených v § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování osobních údajů), § 9 (právní tituly pro zpracování citlivých údajů), § 11 (informační povinnost) a § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. Námitky proti kontrolním zjištěním byly předsedkyní Úřadu zamítnuty.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém