Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola subjektu provozujícího sledovací systémy v bytovém domě (Bytové družstvo Šiškova)

 
 
 

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, který upozornil na nedostatky při zpracování osobních údajů obyvatelů domu v souvislosti s vydáváním přístupových čipů a dále při provozování kamerového systému v domě. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný zpracovával osobní údaje všech osob bydlících v bytě a osob s právem přístupu do domu, a to v rozsahu příjmení a jméno, číslo dokladu totožnosti (občanský či jiný průkaz totožnosti), adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, číslo telefonu a podpis příjemce čipu. Toto jednání kontrolovaného bylo vyhodnoceno jako porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tedy že kontrolovaný zpracovával osobní údaje v rozsahu větším, než je nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Naopak ve vztahu ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému porušení zákona č. 101/200 Sb. zjištěno nebylo, neboť kontrolovaný provozoval tento systém pouze v režimu on-line, tedy dle ustáleného výkladu Úřadu nezpracovával osobní údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovaný podal námitky proti kontrolnímu zjištění, kterým předsedkyně Úřadu nevyhověla, následně bylo s kontrolovaným zahájeno správní řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu provozujícího sledovací systémy v bytovém domě (Bytové družstvo Šiškova)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém