Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola subjektu provozujícího veřejně přístupnou databázi, obsahující osobní údaje (telefonní číslo, adresa bydliště) (Traveliana s.r.o.) - archiv dokumentů

 
 
 

Předmětem kontroly bylo zveřejňování, podle tvrzení stěžovatelů soukromých telefonních čísel na webové stránce www.cislo.info.

Z kontrolních zjištění vyplynulo porušení § 5 odst. 1 písm. c) – povinnost zpracovávat přesné osobní údaje, § 5 odst. 2 – povinnost zpracovávat osobní údaje se souhlasem nebo dle jiného legitimního titulu, a § 20 – povinnost likvidovat osobní údaje, jakmile pomine účel jejich zpracování, zákona č. 101/2000 Sb., neboť v případě jednoho z celkem pěti stěžovatelů byly zpracovávány údaje, které již nebyly oprávněně zveřejněnými podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž tyto údaje byly nepřesné a žádosti stěžovatele o smazání (likvidaci) údajů nebylo ze strany kontrolovaného vyhověno. Kontrolovaný podal námitky proti kontrolním zjištěním, které předsedkyně Úřadu zamítla.

Kontrolovaný závadný stav napravil (vymazání údajů stěžovatele) a pokuta společnosti uložena nebyla, neboť byly splněny podmínky pro upuštění podle § 40a zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu provozujícího veřejně přístupnou databázi, obsahující osobní údaje (telefonní číslo, adresa bydliště) (Traveliana s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém