Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Školství > Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování služeb tzv. Smart cities (Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374)

 

Kontrola subjektu provozujícího veřejně přístupnou databázi, obsahující osobní údaje (telefonní číslo, adresa bydliště) (Traveliana s.r.o.) - archiv dokumentů

 
 
 

Předmětem kontroly bylo zveřejňování, podle tvrzení stěžovatelů soukromých telefonních čísel na webové stránce www.cislo.info.

Z kontrolních zjištění vyplynulo porušení § 5 odst. 1 písm. c) – povinnost zpracovávat přesné osobní údaje, § 5 odst. 2 – povinnost zpracovávat osobní údaje se souhlasem nebo dle jiného legitimního titulu, a § 20 – povinnost likvidovat osobní údaje, jakmile pomine účel jejich zpracování, zákona č. 101/2000 Sb., neboť v případě jednoho z celkem pěti stěžovatelů byly zpracovávány údaje, které již nebyly oprávněně zveřejněnými podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž tyto údaje byly nepřesné a žádosti stěžovatele o smazání (likvidaci) údajů nebylo ze strany kontrolovaného vyhověno. Kontrolovaný podal námitky proti kontrolním zjištěním, které předsedkyně Úřadu zamítla.

Kontrolovaný závadný stav napravil (vymazání údajů stěžovatele) a pokuta společnosti uložena nebyla, neboť byly splněny podmínky pro upuštění podle § 40a zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu provozujícího veřejně přístupnou databázi, obsahující osobní údaje (telefonní číslo, adresa bydliště) (Traveliana s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém