Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Kontrola subjektu působícího v oblasti pojišťovnictví (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kontrola byla provedena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016)

 
 
 

Kontrola, která byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2016, byla zaměřena na dodržování podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracovávání osobních údajů pojištěnců. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný zpracovává řadu osobních údajů pojištěnců, včetně dat získaných z informačních systémů veřejné správy (to s odkazem na působení pojišťovny i v oblasti veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně souvisejících zákonů). Na veškeré zpracování osobních údajů, které bylo kontrolou dotčeno, lze aplikovat právní titul dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, případně právní titul dle § 5 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, tedy zpracování dat na základě smlouvy se subjektem údajů (pojištěncem). Kontrolou bylo současně prověřeno řádné plnění povinností dle § 13, 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinností z oblasti zabezpečení zpracovávaných dat a povinnosti mlčenlivosti.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

Kontrolovaný subjekt Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kontrola byla provedena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu působícího v oblasti pojišťovnictví (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kontrola byla provedena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém