Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola subjektu působícího v oblasti pojišťovnictví (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kontrola byla provedena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016) - archiv dokumentů

 
 
 

Kontrola, která byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2016, byla zaměřena na dodržování podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracovávání osobních údajů pojištěnců. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný zpracovává řadu osobních údajů pojištěnců, včetně dat získaných z informačních systémů veřejné správy (to s odkazem na působení pojišťovny i v oblasti veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně souvisejících zákonů). Na veškeré zpracování osobních údajů, které bylo kontrolou dotčeno, lze aplikovat právní titul dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, případně právní titul dle § 5 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, tedy zpracování dat na základě smlouvy se subjektem údajů (pojištěncem). Kontrolou bylo současně prověřeno řádné plnění povinností dle § 13, 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinností z oblasti zabezpečení zpracovávaných dat a povinnosti mlčenlivosti.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

Kontrolovaný subjekt Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kontrola byla provedena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola subjektu působícího v oblasti pojišťovnictví (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – kontrola byla provedena na základě plánu kontrol Úřadu na rok 2016)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém