Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Novinky > Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

 

Kontrola subjektu spravujícího bytový fond (Chomutovská bytová a.s.)

 
 
 

Úřad provedl a ukončil kontrolu subjektu spravujícího bytový fond, a to na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na způsob zpracování osobních údajů žadatelů o byt a jejich rodinných příslušníků.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt vyžadoval a dále zpracovával osobní údaje v rozsahu vyšším, než je přípustné a odpovídající účelu jejich zpracování, kterým je sjednávání a uzavírání smluv o nájmu bytu. Konkrétně byly nad rámec daný zákonem č. 101/2000 Sb. požadovány a shromažďovány osobní údaje případně i citlivé údaje, a to jak žadatele o byt, tak dalších osob, jako např. podnájemců, spolubydlících, popř. i rodičů žadatelů o byt v rozsahu rodné číslo, informace o trestní bezúhonnosti, příp. o trestné činnosti, a dále byly pořizovány a uchovávány kopie osobních dokladů (občanských průkazů). Současně bylo zjištěno, že kontrolovaný neinformuje subjekty údajů o zpracování jejich dat způsobem, který je požadován v situaci, kdy na správce osobních údajů nedoléhá registrační povinnost dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., ale je povinen sám určité kategorie informací zveřejnit zákonem stanoveným způsobem.

Kontrolující inspektorka tedy konstatovala porušení § 5 odst. 1 písm. d), e) § 5 odst. 4, § 9 písm. a), § 11 odst. 1 a 2 a § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Proti kontrolnímu protokolu byly podány námitky, kterým předsedkyně Úřadu nevyhověla, a následně bylo ve věci zahájeno řízení o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém