Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola subjektu v oblasti výzkumu a vývoje (InfoScience Praha s.r.o.) - archiv dokumentů

 
 
 

Kontrola byla zahájena z podnětu předsedkyně Úřadu a týkala se provozování Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), uváděného pod zkratkou VaVaI. VaVal je informační systém veřejné správy využívaný jako uznávaný a spolehlivý zdroj informací, které přestaly být dostupné po ukončení činnosti zpracovatelů (tak, jak ukládá zákon). Jedním ze zpracovatelů byla kontrolovaná osoba a podle podnětu existovalo mj. podezření, že osobní údaje, resp. rodná čísla stěžovatele a dalších vědců a řešitelů projektu mohla být ze systému VaVaI neoprávněně zpřístupněna, tedy dle podnětu mělo dojít k porušení ochrany osobních údajů při správě informačního systému, a to i po ukončení činnosti kontrolované osoby.

Kontrolou, která byla zaměřena na nakládání s osobními údaji i po skončení smluvního vztahu mezi jedním ze zpracovatelů osobních údajů a správcem, nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb. kontrolovanou osobou v rámci vymezených kompetencí mezi zpracovateli.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém