Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Kontrola vedení zdravotnické dokumentace ve zdravotnickém zařízení

 

 
 

Na základě stížnosti, ze které vyplývalo možné podezření z porušení § 13 zákona č. 101/2000 Sb., jehož se mohl dopustit správce, tj. zdravotnické zařízení, byla zahájena kontrola na oční klinice (dále jen „Kontrolovaný“). Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., se zaměřením na zpracování osobních údajů pacientů Kontrolovaným a s tím související kontrolu zabezpečení zpracovávaných osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci (dále jen „ZD“) dle ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo prokázáno, že Kontrolovaný porušil vlastní interní předpis, týkající se vedení ZD, čímž porušil ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb, a to tím, že nepřijal dostatečná technicko-organizační opatření pro takovou situaci, kdy ZD převážel přímo primář Kontrolovaného, tj. přesný postup pro nakládání se ZD v případě, že o nahlédnutí do ZD, která je uložena v archivu pobočky Kontrolovaného, požádá pacient přímo Kontrolovaného.

Dále Kontrolovaný tím, že zaslal kopii ZD Stěžovatelce na její žádost ve lhůtě 37 dnů, porušil ustanovení § 67bb odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a dále porušil ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., respektive ustanovení § 67b odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., neboť ve ZD Stěžovatelky nevedl přesné údaje o zdravotní péči, která jí byla Kontrolovaným poskytnuta.

Kontrolovanému byla uložena opatření k nápravě, spočívající v povinnosti přijmout taková opatření, aby osobní údaje pacientů vedené ve ZD dle zvláštního zákona byly vedeny ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. a doplnit interní předpis tak, aby obsahoval technicko-organizační opatření pro případ, kdy nakládá se ZD přímo ošetřující lékař při nahlížení pacienta nebo oprávněné osoby do ZD.

Kontrolovaný následně informoval Úřad, že uložená opatření k nápravě ve stanoveném termínu splnil.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 10.12.2013 / 10.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém