Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Finanční služby, pojišťovnictví > Kontrola zpracování osobních údajů bankou (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

 

Kontrola výkonu práv subjektu údajů

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě stížnosti. Stěžovatel (bývalý zaměstnanec družstva) požádal družstvo s odkazem na čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 o poskytnutí souhlasu s vydáním veškerých dat „GPS elektronických knih jízd“ k jeho bývalým služebním vozům z období 2013-2015, a to včetně dat primárních, pro zpracovatele těchto dat.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný na žádost stěžovatele vůbec nereagoval. Podle čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/679 měl kontrolovaný přijmout vhodná opatření, aby poskytl stěžovateli transparentně, srozumitelně a snadno přístupným způsobem informace o zpracování osobních údajů a stejně tak měl kontrolovaný usnadnit výkon jeho práv podle článku 15 až 22.

Na základě kontrolních zjištění nebylo možné souhlasit s vyhodnocením žádosti kontrolované osoby, že neprovedla výkon práva dle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 jen proto, že v daném případě stěžovatel výslovně nepožádal o přístup k osobním údajům zpracovávaným kontrolovaným a pouze na čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 odkázal. Kontrolovaný měl minimálně povinnost na žádost stěžovatele reagovat. Svým vyjádřením současně doložil, že věděl, jakou žádost obdržel. Kontrolou bylo zjištěno porušení čl. 12 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) 2016/679. Kontrolovaný podal proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky, které předsedkyně Úřadu svým rozhodnutím v plném rozsahu zamítla.

Doplňující informace: Na každou žádost subjektu údajů, týkající se výkonu práva dle nařízení (EU) 2016/679, musí správce vždy reagovat.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém