Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Povinnosti správců > Předávání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím > Rozsudek SDEU C-311/18 (Schrems II) a jeho důsledky

 

Kontrola výkonu práv subjektu údajů

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě stížnosti. Stěžovatel (bývalý zaměstnanec družstva) požádal družstvo s odkazem na čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 o poskytnutí souhlasu s vydáním veškerých dat „GPS elektronických knih jízd“ k jeho bývalým služebním vozům z období 2013-2015, a to včetně dat primárních, pro zpracovatele těchto dat.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný na žádost stěžovatele vůbec nereagoval. Podle čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/679 měl kontrolovaný přijmout vhodná opatření, aby poskytl stěžovateli transparentně, srozumitelně a snadno přístupným způsobem informace o zpracování osobních údajů a stejně tak měl kontrolovaný usnadnit výkon jeho práv podle článku 15 až 22.

Na základě kontrolních zjištění nebylo možné souhlasit s vyhodnocením žádosti kontrolované osoby, že neprovedla výkon práva dle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 jen proto, že v daném případě stěžovatel výslovně nepožádal o přístup k osobním údajům zpracovávaným kontrolovaným a pouze na čl. 15 nařízení (EU) 2016/679 odkázal. Kontrolovaný měl minimálně povinnost na žádost stěžovatele reagovat. Svým vyjádřením současně doložil, že věděl, jakou žádost obdržel. Kontrolou bylo zjištěno porušení čl. 12 odst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) 2016/679. Kontrolovaný podal proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky, které předsedkyně Úřadu svým rozhodnutím v plném rozsahu zamítla.

Doplňující informace: Na každou žádost subjektu údajů, týkající se výkonu práva dle nařízení (EU) 2016/679, musí správce vždy reagovat.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém