Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola využívání informací shromažďovaných prostřednictvím automatizovaných kamerových systémů Policií České republiky (Policie České republiky, Policejní prezidium)

 
 
 
Na základě podnětu doručeného Úřadu bylo kontrolováno využívání informací shromažďovaných prostřednictvím automatizovaných kamerových systémů – Měření úsekové rychlosti vozidel, Měření okamžité rychlosti vozidel, Systém LOOK Policie České republiky, Strategické dopravní detektory, Vysokorychlostní vážení vozidel, Detekce jízdy na červenou, Kontrolní mýtné stanice (brány) společnosti Kapsch (dále jen „úsekové měření“). V rámci kontroly byly zkontrolovány postupy v celkem třech krajských ředitelstvích Policie České republiky, a to jak z hlediska oprávněnosti zpracování osobních údajů, tak z hlediska zabezpečení osobních údajů v rámci činnosti příslušných policejních útvarů. Dle § 85 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, může policie při plnění svých úkolů: a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to možné, policie osobní údaje takto označí, b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. Dle odst. 2 výše uvedeného ustanovení zpracovává policie osobní údaje podle odstavce 1 odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie. Úsekové měření upravuje policie také interními předpisy a dohodami se subjekty mimo Policii České republiky, což kontrolující řádně prověřili. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola využívání informací shromažďovaných prostřednictvím automatizovaných kamerových systémů Policií České republiky (Policie České republiky, Policejní prezidium)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém