Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů pacientů (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených tímto zákonem v souvislosti se zpracováním osobních údajů pacientů.

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, dle kterého mělo dojít ke ztrátě zdravotnické dokumentace stěžovatelky. Kontrola se tedy zaměřila zejména na to, zda a do jaké míry kontrolovaná osoba plní povinnosti spojené se zajištěním bezpečnosti osobních a citlivých údajů zpracovávaných ve zdravotnické dokumentaci pacientů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad v rámci kontroly posoudil technicko-organizační opatření přijatá k zajištění ochrany osobních údajů, úroveň zabezpečení zdravotnické dokumentace v listinné podobě, proškolování a mlčenlivost zaměstnanců, kontrolní mechanismy a manipulaci se zdravotnickou dokumentací stěžovatelky. Kontrolovaná osoba zde přijala odpovídající opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům ve zdravotnické dokumentaci pacientů. Tato opatření zdokumentovala ve vnitřních předpisech, s nimiž byli odpovědní zaměstnanci seznámeni a jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno. Kontrolovaná osoba tedy povinnosti vyplývající z § 13 zákona č. 101/2000 Sb. neporušila. 

V případě, který byl předmětem podnětu, převzal lékař zdravotní dokumentaci stěžovatelky a odnesl ji z areálu nemocnice (za účelem přípravy odborného vyjádření k žalobě stěžovatelky), přičemž mu byla spolu s dalšími věcmi odcizena z vozidla. Předmětný incident tedy nebyl způsoben absencí či nedostatečností opatření na straně kontrolované osoby, ale pochybením zaměstnance kontrolované osoby. Úřad tedy zjistil porušení § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek správcem stanovených), které ovšem není přestupkem. Takové pochybení zaměstnanců je řešeno v kárném či disciplinárním řízení v rámci pracovněprávního vztahu.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém