Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů pacientů (Nemocnice Tábor, a.s.)

 
 
 
Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektů údajů – pacientů kontrolovaného. Kontrola se zaměřila zejména na plnění povinností spojených se zajištěním bezpečnosti osobních a citlivých údajů podle § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaná osoba je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a na základě tohoto zákona tedy vede zdravotnickou dokumentaci pacientů. Předmětem podnětu bylo podezření z možného nahlížení do elektronické zdravotnické dokumentace pacientky a pozměňování jejího obsahu neoprávněnými osobami. Kontrolující se proto při kontrole zaměřili zejména na posouzení úrovně zabezpečení osobních údajů (fyzické zabezpečení, zabezpečení elektronické zdravotní dokumentace), technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů, logování, kontrolních mechanismů a školení zaměstnanců. 

Kontrola shledala nedostatky u logování přístupu k elektronické zdravotní dokumentaci, neboť z pořizovaných logů není možné zjistit veškeré zákonem požadované informace. Kontrolovaná osoba tak není ani schopna provádět důslednou kontrolu přístupu zaměstnanců k této dokumentaci. Závažnost tohoto porušení umocňuje skutečnost, že přístupová oprávnění k elektronické zdravotní dokumentaci jsou u ní nastavena velmi široce (s výjimkou dokumentace psychiatrického oddělení mají všichni lékaři v principu přístup k veškeré elektronické zdravotnické dokumentaci).

Kontrola zjistila, že kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (přijetí bezpečnostních opatření). Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala.

Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 40 000 Kč. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, nepřistoupil k opatření k nápravě. 

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém