Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Novinky > Projekt Základní registry byl 1. 7. 2012 spuštěn

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů při likvidaci (skartaci) spisového materiálu (Úřad práce ČR, Krajská pobočka Praha)

 
 
 

Kontrola se zabývala nálezem krabice s písemnostmi (dokumentace převážně od Úřadu práce hl. m. Prahy 3 obsahující osobní údaje v obci Vestec).

Kontrola byla zahájena na základě podnětu Policie ČR, který se týkal podezření ze spáchání správního deliktu ve věci zpracování osobních údajů v souvislosti s nálezem písemných materiálů Úřadu práce, obsahujících osobní údaje cizích státních příslušníků žádajících o vydání povolení k zaměstnání u uvedeného Úřadu práce. Nalezené písemnosti obsahovaly mj. kopie cestovních pasů žadatelů o vydání povolení k zaměstnání a originály či kopie rozhodnutí Úřadu práce hl. m. Prahy, které měly být skartovány společností SKARTACE, s.r.o. (u které byla provedena paralelní kontrola). Kontrola se proto zaměřila na opatření přijatá při zabezpečení osobních údajů při likvidaci (skartaci spisového materiálu) a prověření likvidace spisů souvisejících s nalezenými rozhodnutími o povolení zaměstnání.

Bylo zjištěno, že kontrolovaný při provádění skartace písemných materiálů obsahujících osobní údaje cizinců přijal přiměřená opatření k zabezpečení osobních údajů dle § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. tak, aby nedošlo, byť i z nedbalosti k neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů, a že provedl likvidaci osobních údajů cizinců, jakmile podle interního spisového řádu a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, uplynula lhůta k jejich archivaci, tedy v souladu s § 20 odst. 1 (likvidace osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Souběžnou kontrolou bylo zjištěno, že odpovědnost za ztrátu předmětných dokumentů nesou zřejmě soukromé společnosti (resp. jejich jednatel), které zprostředkovávaly cizincům vyřízení potřebných dokladů.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů při likvidaci (skartaci) spisového materiálu (Úřad práce ČR, Krajská pobočka Praha)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém