Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů při zpracování prováděném společenstvím vlastníků jednotek (Společenství pro dům čp. 186 - 194 Kosmonautů, Pardubice)

 
 
 
Na základě doručeného podnětu, jehož předmětem byl nález písemností s osobními údaji v odpadovém kontejneru, byla provedena kontrola společenství vlastníků jednotek. Kontrolou zaměřenou na dodržování povinností dle § 6 (smlouva o zpracování) a § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. nebylo prokázáno, že by kontrolovaná osoba, jako správce osobních údajů, ztratila dispozici nad dokumenty obsahujícími osobní údaje. Úřad tedy nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že nalezené dokumenty jsou fotokopiemi listin obsahujících v jednom případě smlouvu o úklidu prostor společenství a dále dokumenty obsahující osobní údaje související s funkcí ve společenství vlastníků jednotek. Tyto dokumenty byly předávány všem členům společenství – jednalo se o zápisy z členských schůzí. Bylo také zjištěno, že společenství vlastníků jednotek má v rámci své činnosti přijaty vnitřní postupy a předpisy pro zpracování dokumentů obsahujících osobní údaje. Dále, že má uzavřenu smlouvu se správcovskou firmou, která zajišťuje veškerý provoz společenství vlastníků jednotek, včetně vedení členské evidence, úhrad nákladů členů a nákladů společenství, včetně smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou nebylo prokázáno, že kopie smlouvy s bývalou zaměstnankyní společenství by pocházela nebo unikla z evidence kontrolované osoby.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů při zpracování prováděném společenstvím vlastníků jednotek (Společenství pro dům čp. 186 - 194 Kosmonautů, Pardubice)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém