Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Školství > Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování služeb tzv. Smart cities (Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374)

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů při zpracování prováděném společenstvím vlastníků jednotek (Společenství pro dům čp. 186 - 194 Kosmonautů, Pardubice) - archiv dokumentů

 
 
 
Na základě doručeného podnětu, jehož předmětem byl nález písemností s osobními údaji v odpadovém kontejneru, byla provedena kontrola společenství vlastníků jednotek. Kontrolou zaměřenou na dodržování povinností dle § 6 (smlouva o zpracování) a § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. nebylo prokázáno, že by kontrolovaná osoba, jako správce osobních údajů, ztratila dispozici nad dokumenty obsahujícími osobní údaje. Úřad tedy nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že nalezené dokumenty jsou fotokopiemi listin obsahujících v jednom případě smlouvu o úklidu prostor společenství a dále dokumenty obsahující osobní údaje související s funkcí ve společenství vlastníků jednotek. Tyto dokumenty byly předávány všem členům společenství – jednalo se o zápisy z členských schůzí. Bylo také zjištěno, že společenství vlastníků jednotek má v rámci své činnosti přijaty vnitřní postupy a předpisy pro zpracování dokumentů obsahujících osobní údaje. Dále, že má uzavřenu smlouvu se správcovskou firmou, která zajišťuje veškerý provoz společenství vlastníků jednotek, včetně vedení členské evidence, úhrad nákladů členů a nákladů společenství, včetně smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou nebylo prokázáno, že kopie smlouvy s bývalou zaměstnankyní společenství by pocházela nebo unikla z evidence kontrolované osoby.

Kontrolu řídila inspektorka PaedDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů při zpracování prováděném společenstvím vlastníků jednotek (Společenství pro dům čp. 186 - 194 Kosmonautů, Pardubice)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém