Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů v aplikaci „Chceme lepší Česko“ (ANO 2011)

 
 
 
Na základě dvou podnětů a ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zejména zabezpečení osobních údajů v aplikaci „Chceme lepší Česko“ provozované politickým hnutím ANO 2011.
Úřad zjistil, že kontrolovaná osoba provozuje prostřednictvím svých webových stránek aplikaci určenou ke shromažďování názorů registrovaných uživatelů k určité aktuální problematice či otázce, jejich vyhodnocování a následné vytváření statistik. V rámci registrace do aplikace je vyžadováno vyplnění údajů v rozsahu e-mailová adresa, přístupové heslo, poštovní směrovací číslo, pohlaví, věkové rozmezí a nejvyšší dosažené vzdělání. 

V okamžiku odeslání dotazníku je nicméně přerušena původní vazba aplikace s e-mailovou adresou uživatele. Kontrolovaná osoba tak spolu s dotazníkem obdrží pouze údaje o věkovém rozmezí, pohlaví, poštovním směrovacím číslu a dosaženém vzdělání uživatele. Zpětné propojení těchto údajů a e-mailové adresy uživatelů již není technicky proveditelné. Informace, které kontrolovaná osoba z dotazníku získává, tak obecně nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě. V ojedinělých případech však může dojít k situaci, kdy bude možné konkrétní osobu identifikovat i pouze na základě těchto informací. 

S ohledem na uvedené je pak důvodné přistupovat ke shromážděným informacím jako k osobním údajům a kontrolovanou osobu považovat za správce. Právním titulem ke zpracování osobních údajů je v daném případě souhlas dotčených osob, který zahrnuje i souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů – informací o politických názorech. 

Provoz předmětné aplikace zajišťuje kontrolovaná osoba prostřednictvím zpracovatele osobních údajů, s nímž uzavřela smlouvu splňující požadavky na smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Ve vztahu k porušení zabezpečení osobních údajů kontrola prokázala, že došlo ke zneužití slabiny v technickém řešení odhlašování uživatelů aplikace z odběru e-mailů neznámou osobou, která pomocí automatického skriptu odhlásila z odběru e-mailů všechny uživatele aplikace. Přitom mohly být této osobě zpřístupněny e-mailové adresy uživatelů aplikace. Kontrolovaná osoba předmětný nedostatek napravila bezprostředně poté, co se o něm dozvěděla. Možné porušení zabezpečení osobních údajů, včetně přijatých opatření, kontrolovaná osoba ohlásila Úřadu v požadovaném termínu.

Kontrolovaná osoba výše uvedeným jednáním porušila povinnosti stanovené čl. 32 nařízení (EU) 2016/679, neboť nepřijala dostatečná technicko-organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů v aplikaci „Chceme lepší Česko“ (ANO 2011)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém