Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů v oblasti vymáhání pohledávek (společnost De vries Justitia s.r.o.)

 
 
 
Kontrola byla zahájena na základě tří podnětů, které směřovaly na postup kontrolované osoby při zprostředkování kontaktu mezi věřitelem a dlužníkem. Stěžovatelé zejména namítali, že v kancelářích kontrolované osoby jsou volně k dispozici dokumenty obsahující osobní údaje (smlouvy, kopie občanských průkazů, dopisy od Policie České republiky apod.). S ohledem na obsah podnětů byla kontrola zaměřena především na posouzení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných kontrolovanou osobou. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba podniká v oblasti vymáhání pohledávek a k její hlavní činnosti patří zprostředkování kontaktu mezi věřitelem a dlužníkem. Pohledávky kontrolovaná osoba vymáhá buď na základě příkazních smluv uzavřených se zákazníky (věřiteli) anebo na základě smluv o postoupení pohledávek. V prvém případě tak vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů, v případě druhém je správcem. Kontakt s dlužníky realizuje kontrolovaná osoba zejména prostřednictvím call centra umístěného v jejím sídle a terénních pracovníků. Osobní údaje získává jak od věřitelů, tak vlastní činností a z komunikace s dlužníky.

Kontrolující dospěli k závěru, že při vymáhání pohledávek postupuje kontrolovaná osoba v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) (plnění smlouvy) a e) (ochrana práv a právem chráněných zájmů) zákona č. 101/2000 Sb. a dále, že přijala technická a organizační opatření, která byla vyhodnocena jako dostatečná k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Povinnosti směřující k zabezpečení osobních údajů dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. tak kontrolovaná osoba neporušila, tj. nebyla neprokázána výše uvedená tvrzení stěžovatelů.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů v oblasti vymáhání pohledávek (společnost De vries Justitia s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém