Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Finanční služby a pojišťovnictví > Kontrola zabezpečení osobních údajů v souvislosti s neoprávněným přístupem do datové schránky (UOOU-04748/20)

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů v souvislosti s neoprávněným přístupem do datové schránky (UOOU-04748/20)

Pojišťovna

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě stížnosti, kdy stěžovatel uvedl, že mu ke dni rozvázání pracovního poměru 31. července 2020 nebylo zrušeno přístupové heslo do datové schránky kontrolované osoby a měl tak možnost přístupu k části údajů v datové schránce až do 24. září 2020, kdy mu byl přístup zrušen.  

Kontrolovaná osoba tak porušila čl. 32 odst. 2 obecného nařízení, jelikož dostatečně nezvážila rizika v případě nezrušeného přístupu k datové schránce, čímž mohlo dojít k neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů.   

V návaznosti na výsledky kontroly došlo ze strany kontrolované osoby k úpravě vnitřních postupů, kdy nově musí odpovědný IT zaměstnanec při ukončení pracovního poměru jakéhokoli zaměstnance vyplnit výstupní checklist, který jako jednu z položek obsahuje také zrušení přístupu do datové schránky.   

V rámci správního řízení byla kontrolovaná osoba shledána vinnou porušením výše uvedeného čl. 32 odst. 2 obecného nařízení, přičemž s ohledem na její postavení veřejného subjektu bylo upuštěno od uložení správní pokuty.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Finanční služby a pojišťovnictví > Kontrola zabezpečení osobních údajů v souvislosti s neoprávněným přístupem do datové schránky (UOOU-04748/20)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém