Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zabezpečení osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v informačním systému (Vrchní státní zastupitelství v Olomouci)

 
 
 
Předmětem kontroly, která byla zahájena z podnětu předsedkyně Úřadu, bylo dodržování povinností správce stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zajištěním bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v rámci spisové agendy, včetně elektronické evidence spisů v Informačním systému pro státní zastupitelství České republiky (ISYZ). Kontrola se proto zaměřila na posouzení toho, zda a do jaké míry kontrolovaná osoba plní povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 až 4 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení zákona č. 101/2000 Sb., neboť kontrolovaná osoba přijala opatření k zajištění bezpečnosti v rozsahu, který naplňuje požadavky uvedených ustanovení. Zaměstnanci kontrolované osoby mají v kombinaci zákonných povinností a povinností uložených interními předpisy definovány povinnosti směřující k ochraně osobních údajů v rozsahu a způsobem, který odpovídá požadavkům § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., včetně kontroly stanovených postupů, čímž jsou vytvořeny předpoklady pro to, aby mohli řádně plnit povinnost, která je jim uložena v § 14 (úkoly zaměstnanců) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zabezpečení osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v informačním systému (Vrchní státní zastupitelství v Olomouci)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém